new_robi.co.il
דף הבית | אוטומציה פיקוד ובקרה | קירור ומיזוג תעשייתי | פרופיל | השירותים | פרוייקטים | לקוחות | יצירת קשר

   לקוחות

 
מגוון לקוחות בתחומי עיסוק שונים
בין לקוחותינו נימנים :


וישיי ישראל בע"מ
אלישרא בע"מ
משטרת ישראל
בית חולים ברזילי
בית חולים תל השומר
בית חולים אברבנל
אלקטרה בע"מ
מינהל התעופה האזרחי
סופרגום בע"מ
אימפרטק תעשיות בע"מ
ציפוי גת בע"מ
כרומאלוי בע"מ
תעליפלסט בע"מ
דב דיסקיות בע"מ
מאפה הבלקן בע"מ
מאפיית האופים בע"מ
אלבס בע"מ
טכנוגום בע"מ
קיבוץ בית קמה
קיבוץ בית גוברין
בית משפט קרית גת
מטבחי טופז בע"מ
אמיש גת ציפויים בע"מ
קטיף מתכת בע"מ


Internet Video Solutions