new_robi.co.il
דף הבית | אוטומציה פיקוד ובקרה | קירור ומיזוג תעשייתי | פרופיל | השירותים | פרוייקטים | לקוחות | יצירת קשר

  השירותים

תחזוקה למכונות
גומי, פלסטיק, מתכת, עץ, מזון, קירור

תיכנון וייצור לוחות חשמל.

תיכנון וייצור מכונות.

מערכי ייצור ממוחשבים.

תיכנון וייצור מערכות קירור ומיזוג תעשייתי לכל מטרה.
 
שידרוג והשבחת מכונות.

שיפוץ תיקון ומיחשוב למכונות.

שרות למפעלים ומוסדות בתחומים:
 חשמל, אוטומציה, פיקוד ובקרה.
נות.

Internet Video Solutions