new_robi.co.il
דף הבית | אוטומציה פיקוד ובקרה | קירור ומיזוג תעשייתי | פרופיל | השירותים | פרוייקטים | לקוחות | יצירת קשר
 
פרופיל

אוטומציה פיקוד ובקרה
תיכנון ייצור ותחזוקה


החברה נוסדה בשנת 1980
אנו עוסקים בתיכנון וייצור מכונות ומערכי ייצור ממוחשבים,
בשידרוג והשבחת מכונות.
תחזוקה ושרות למפעלים ומוסדות בתחומי החשמל,
אוטומציה, פיקוד ובקרה.
קירור ומיזוג תעשייתי
תיכנון ייצור ושרות

מחלקה לתיכנון ותחזוקה
למערכות קירור ומיזוג תעשייתי.
ייצור מערכות קירור לכל מטרה.
Internet Video Solutions