new_robi.co.il
דף הבית | אוטומציה פיקוד ובקרה | קירור ומיזוג תעשייתי | פרופיל | השירותים | פרוייקטים | לקוחות | יצירת קשר
  
קירור ומיזוג תעשייתי

 
 
            יחידת עיבויי              
תיכנון - ייצור - ושרות

* חדרי קירור והקפאה.
* מערכות בקרת אקלים.
* מערכות קירור מים לתעשיה וחקלאות.
* צ´ילרים ויחידות עיבוי מקוררי מים.
* מערכות מיזוג מרכזיות.
 
 
 
 
 
 

Internet Video Solutions