new_robi.co.il
דף הבית | אוטומציה פיקוד ובקרה | קירור ומיזוג תעשייתי | פרופיל | השירותים | פרוייקטים | לקוחות | יצירת קשר
 
אוטומציה פיקוד ובקרה


 
 
 
 
 
 
 
 
 
תיכנון - ייצור - שרות
* מכונות אוטומטיות.
* קוי ייצור ושינוע.
* קוי ציפוי וגילוון.
* מערכות בקרה ומדידה.
* שידרוג והשבחת מכונות ישנות.
* ייצור לוחות חשמל.
* מיחשוב מכונות כולל אגירת     
   נתונים וגרפים.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        שידרוג למכונת הזרקה                                   הקמת קו ציפוי מתכת
 
 
 
 

 

Internet Video Solutions